ANLAŞMAKTA BULUŞMAK

Muharrem HARMANDAR

Anlaşmakta buluşmak metnini “anlamak üzerine bir anlatı” ve “anlatmak üzerine bir anlatı” adlı metinlerin ortak noktası yani buluşma noktası olarak birleştirmeye karar verdim. Anlamak ve anlatmak sağlandıktan sonra geriye kalan durum ise anlaşmak olarak karşımıza çıkar. Anlaşmak her ne kadar birliktelik ifade eden bir eylem olsa da tek başına bir buluşmuşluğu ifade etmeyebilir. Bu kavramda buluşmuşluğu sağlayan diğer faktörler anlamak ve anlatmaktır. Bu kavramların ortak noktası olan ve iki kavramın da çıkar yolu olan yer anlaşmaktır ve bu noktada buluşmaktır.

               Anlaşmakta buluşmayı daha geniş çerçevelendirmek ve ifade etmek adına önce buluşma kavramı üzerine birkaç cümle söylemek gereklidir. Buluşma, yatay düzlemde birlikte olmayı ifade etse de aynı zamanda sadece birlikte olmayı değil birlikteliğin öncelik ve sonralık bütünlüğünü gözler önüne serer. Buluşmaya öncelik hazırlayan durumlar bazen aynı fikirler bazen de farklı fikirler olarak karşımıza çıkar. Buluşmanın gerçekleşmesi ise bu düşünce düzlemlerinin farklılığından ya da benzerliğinden çok bu düşüncelerin yola koyulmasıyla gerçekleşir.  Buluşma gerçekleştikten sonra buluşmanın sonralığını tamamlayan anahtar kavram anlaşmaktır. Ama bu temel nokta her buluşma anlaşmakla sonuçlanacak diye bir kaideyi bizlere sunmaz. Diğer bir deyişle buluşma; öncelik ve sonralığı içinde barındıran aynı zamanda şimdiyi yaşayan yaşamsal bir eylem olarak karşımızda dipdiri haliyle durur. Daha başka bir anlamla buluşma için, insan önce kendini bulma sürecine girmelidir denilebilir. Anlaşmakta buluşmanın diğer bir kavramı “anlaşmak” olarak karşımıza gelir. Anlaşmak eylemi de buluşmak kadar öncelik, şimdilik ve sonralık barındırır. Bu zamansal süreç anlam arayışıyla başlar anlatmak ihtiyacıyla süreğenleşir ve anlamak ve anlatmanın bir buluşması olarak ifade edilir. Anlaşmakta buluşmak özü itibariyle anlaşamamaktaki buluşmanın temelleriyle açıklanabilir.

               Tüm bunlardan hareketle; aslında bu metin de diğer metinlerin bir buluşma noktası olarak karşımıza çıkar. Metin, kendinden örneklerle anlatmak istediğini ortaya koyabiliyorsa, düşüncenin ve anlatının ortak noktası olarak buluşmaya zemin hazırlar. Anlaşmak için de düşünceler diğer bir deyişle fikir sahipleri buluşmayı ortak bir zeminde gerçekleştirecektir.  İnsan kendi anlam arayışını çıktığı yolda anlatmakla karşılaşır ve anlamla anlatmayı buluşturarak anlaşmayı sağlamaya yönelir.  Anlamak anlaşmanın önceliği anlatmak anlaşmanın sonralığı olarak dile gelir. Anlaşmakta buluşmak ise şimdi ve şu anda olduğu üzere bu metnin beni sizinle buluşturmasıdır.

Yorum Yaz