ANIMSAMAYA DAYALI YAŞAM SEÇENEĞİ

Muharrem HARMANDAR

Yazar yazacağı metni ya bir şeyleri anımsayarak ve anımsadığını önemseyerek kaleme alır ya
da hayalî olanı düşünüp anılaşmaya olanak olacak yaşamları ve beraberinde sağladığı fayda ya da
faydasızlıkları kaleme alır. Bu metin bu iki durumdan da bağımsız olmadan “anımsamaya dayalı yaşam
seçeneği” üzerinde yani yaşamımızı hem nasıl anımsamak üzerine kurduğumuz noktasına hem de
yaşayacaklarımızın anılaşma olanağı üzerinde duracaktır.

İnsan hayatı anlamlandırmak için geçmiş şimdi ve gelecek kavramları üzerine bir yaşam inşa
etmiştir ve ediyordur. Geçmiş, zihnimizde hep bir anı olarak kalacak ve hatta anımsanmayacak
yaşamlar yaşasak bile anımsama olarak yer edinecektir. Bu anımsamalardan hareketle kişi kendi
yaşamında şimdiyi daha iyi kullanma veya geleceği daha iyi anımsamalara hazırlamaya çalışır. Başka
kişilerin “anı yaşamalı” adlı manifestosu bile anımsama kavramıyla ölçülür yani başka bir deyişle böyle
söylemlerin kaynağı geçmişte anımsanmaya değer görülmeyen anımsamalardan hareketle doğar. Biz
“anımsamaya dayalı yaşam seçeneği” ni seçerken aynı zamanda gelecekte yani hep bir an sonrasında
bile anımsamanın kendisinden harekete başlarız, ilk adımımızı an oluşturur. Bu seçenek, temelinde
diğer seçenekli eylemler gibi bir zıtlığı barındırmaz çünkü bu istemsizce olur ve insan ancak bu
istemsiz eyleme yani anımsamaya yön verebilir. Geçmiş insan için bütünüyle anımsamadır. Bir
gerçeklik iddiasında bulunamaz ve bulundurulamaz. Şimdi bir an’dır ve geleceğin anımsamasını
oluştururuz. Gelecekse anımsamaya dayalı yaşam seçeneğinin bir ürünü olarak karşımıza çıkar. Bir
örnek verecek olursak şimdi yazılan bu metin geçmişin izlerini taşıyarak sözcüklere dökülüyor ve
gelecekte oluşturulacak metinlere zemin hazırlıyor. Geçmişte yazılan metinler bu metne olanak
sağladığı için bu metnin anımsaması oluyorlar aynı zamanda. Bu metin şimdiyi ifade ediyor. Ve
gelecek metinlerin anımsaması olmayı kendinde hak buluyor. Başka bir söyleyişle anımsamaya dayalı
yaşam seçeneği insanın inşa ettiği yaşamın yapı taşları üzerine bir anlaşma sağlıyor.

Anımsamaya dayalı yaşam seçeneğinden istesek de vazgeçemiyoruz. Bundan dolayı
anılarımızdan hareketle geleceğimize yön oluşturmaya çalışıyoruz. Ama şunu da unutmadan
söylemeliyim ki bazı yönler bazı anlarda ve birden olacak şekilde kesişiyor. Bu noktada başka
anımsamalar bizlere yön olabiliyor. İyi yaşamlar…

Yorum Yaz