DEPREMDE BİR DERGİ TELMİH ZAFER SARAÇ

Zor zamanlar insanları bir araya getirdiği gibi güçlüğün aşılması için birlik mefhumunun önemini de ayyuka çıkarır. Güçlükler insanın sosyal bir varlık olduğunu, yaşamını ancak başkalarının desteğiyle daha rafine ve sağlıklı sürdürebileceğini anlar. Tıpkı düşen her insanın kendine uzanacak bir eli beklemesi gibi herkes içinde yaşadığı toplumdan ilgi ve yardım bekler. Fakat insan sosyal bir varlık olduğunu sadece felaket zamanlarında değil, her zaman hissedebilmesi için kültürün hayatında oynadığı rolü azami arttırmak zorundadır. Şahsi gelişimin yegâne hedefi sosyal zekâyı iyi beslemekten geçer. Birer kültür mihrakı olarak dergiler bunu layıkıyla yapar.
Telmih dergisi üzerine düşen misyon gereği bilgiyi ve kültürü durmaksızın kendisine dönük kitlelere ulaştırmayı şiar edinmiş bir kültür mihrakıdır. Aslında her dergi kendisine böyle bir görev biçerek çalışmalarını sürdürür. Az veya çok yapılan her kültürel faaliyet daha iyi bir Türkiye’nin önünü açmak içindir. Bu mevcut görünümle Telmih dergisi de mücadelesi kültür olan askerleri münevverlerden oluşmuş bir ordunun parçasıdır. Fakat mücadele zamanları insanı bünyesinde bulunduğu, temsil makamına göre ayrı bir köşeye koymaz. Bazı felaketler, güçlükler ve zor zamanlar herkes için geçerlidir.
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ımızda yaşadığımız deprem felaketi de insanın zorluklara direnme gücünü sınayacak kadar zor bir imtihandı. Dergimizin her mensubu bize gönül veren her okurumuz depremin o zemini ve ruhu sallayan dehşetine şahitlik etti. Dergimiz madden ve manen yıkılmış bir Elazığ’ın sokaklarında kültürü ihya ettiği o güzel günlerin esamisini aramaya başladı. Mutluluk türküleri güzellik şiirleri yazan kalemlerimiz durdu. Dergimizi renkli kılan her şey karanlıklara duçar oldu. Elbette her şeyin karanlığı yansıttığı bu zemin üzerinde ortamdan bigâne kalmamız beklenemezdi.
Bu yüzden depremin ilk anlarından itibaren şemsiyesinin altına sığındığımız kültür mahfilimiz Telmih’in yamacındaki yerimizi aldık. Ne yapabilirdik, nasıl hizmet edebilirdik diye düşündüğümüzde insanın insana ihtiyacı olabileceği gerçeğiyle karşılaştık. Artık bize biçilen görev sadece kültür değil, yardıma ihtiyacı olana koşmak olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkarmadık. İsimsiz yüzlerce gönül eriyle yeşil formalarımızla gönüllülük hareketimizi kurduk. Türkiye’nin dört bir yanından okurlarımızın teveccühe mazhar olduk.

Bizi duygulandıran, motive eden mesajlarla gözlerimiz doldu. Artık derdimiz güzel günlere ulaşmaktı. Bu amaçla zevkle çalışıp didinmeyi şiar edindik.

Gezdiğimiz deprem bölgelerinde küçük bir çocuğun gülümsemesinin peşinden koştuk. Zira çocuklar gülerse; dünya güler. Yeri gelir bir tebessüm, kara kışları aydınlıklara çevirir. Adım attığımız her deprem bölgesinde, dünyamız birçok kez aydınlandı. Yıkıntının içinden ışıldayan güneş, bizi daha çok çalışmaya üretmeye azimkâr kıldı. Evet, birçok kez sallandık ama yıkılmadık. Ruhumuzun yıkıntılarını kaleme sarılarak tamir etmeye uğraştık. Gönlümüzün hezeyanını Telmih Deprem diye sayfalarımıza taşıdık. Güçlü olduğumuzu bilmek, milletimizin gücüne inanmak, devletimizin varlığıyla güven duymak, bizi geleceğe inandırdı. İnançlıyız ki birliksek; güçlüydük. Artık sadece deprem değil, üzerimize yönelen her türlü tehdide karşı hazırız. Vatanımız, mukaddesatımız ve Türk milleti adına sadece kültür alanında değil, her türlü alanda mücadeleye ve hizmete namzediz.

Bu süreçte bizlerden yardımını, desteğini esirgemeyen, bizlerle gönül birliği eden ve inanan herkese teşekkür ediyoruz. Telmih’in 15. sayısı her ne kadar yüreğimizi burksa da “Deprem” dosya konusuyla yayımlamayı uygun gördük. Zira tarihe nokta kadar da olsa not düşmeyi görev addediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

Yorum Yaz