Telmih | Üç Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

Afrikalı Kadınların Eğitiminin Evrimi

Moussa FOFANNA

                                        ”   Geçmişten bugüne kadar “

     Geçmişten bugüne ilerleme olmasına rağmen, Afrikalı kadınlar eğitime erişimde ve eğitim sistemleri içinde ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor. Bugün Afrikalı kadınların% 50’den fazlası okula gitmemektedir ve okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin üçte ikisi kadındır.

    Geçmişte , Afrika’da kadınların okula gitmesini engelleyen birçok sebep varmış :Yoksulluk, gebelik, okuldaki şiddet, erken evlilikler ve ayrımcı cinsiyet normları Afrika’daki kadınların eğitiminin önündeki büyük engellerden bazılarıdır. Öğrenim, okul  yolunda şiddet tehditleri ve kadınların çalışma sayesinde ortaya çıkan faydalar eğitimli engelleyebilir. Gebelik ve erken evlilik kızların okula gitme süresini kısaltmaktadır ve orta öğrenimini tamamlamalarını engeller.

    Kızlar ve genç kadınların güçlendirilmesi, sadece bizim kuşağımızın en büyük ahlaki sorunlardan biridir. Bu pragmatik bir ihtiyaç olduğu sürece, biz kızlara erişim sağlamazsak, özellikle kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlik kökleri giderilmezse, eşit düzeyde kaliteli eğitim verilmezse  dünya değişimi için büyük fırsatları kaçırılmaya devam edecek.

Açıklama: peereducation04

GEÇMİŞTEN BİR FOTOĞRAF:KADINLAR OKULDAYKEN.

Bunların yanı sıra eğitim, kız çocuklarını güçlendirici (çocukların yetersiz beslenmesi, hastalık ve ölümleri sorunlarının çözümünün bir parçası olarak) önemli bir rol oynar.çocukların sahip olduklarını istiyor  , Batı Afrika’da ortaöğretimde eğitimsiz kadınlara verilmektetir .

Kadınlara iktidardakilerle uzlaşılarak kaliteli bir eğitimverilmesi gerek; hala dünyada var olanderin eşitsizlikleri sona erdirmek için ve kendilerine yeterince güvenli kadınlar yetiştirmek için.

Genel bir gözlem ileAfrikalı kadınların eğitim durumu :

Afrikalı kadınların eğitimi gerçekten yıllardan beri gelişmektedir. Kadınların eğitimi , sosyal yaşam içine yerleştirilmesi için devlet politikaları artık bir sistem yaratmıştır.

Bügün yurt dışında kadınlar incelersek , bu durum hem onların yeteneğini geliştiriyor , hem de yabancı kültürünü öğrenmiş oluyor. Kadınların bu yolculuğu Afrikalı kadınların eğitim savaşı için büyük bir zafer olarak kabul edilebilir .

Okul olmayan ailelerin  teşvik edilmesine gelince, bu alternatif gelecekte bir toplumsal görmek anlamına gelir onlara sunuyoruz. Türkiye bugün Afrikalı öğrencilere eğitim fırsatı vermekte  ve Afrikalı kadınlar bu fırsattan çok istifade etmektedirler. Bu durumAfrikalı kadınların eğitimine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Gelecekte Afrikalı kadınların eğitimden sonra sosyal statüleri :

Afrikalı kadınların eğitimsel evrimi ile birlikte, Afrikalı kadınlar  mümkün olan tüm faaliyet sektörlerinde herhangi bir sosyal statü kazanacaklardır ve istisnasız hakkına sahiptir…

Afrikalı kadınlar kendileri,toplum ve dünya ile ilgili bir görüşe sahip oldular.Daha iddialı oldular ve ülkelerinin kalkınmasına katkı sağladı. Özellikle kadın haklarınıve insan  haklarını öğrendiler ve bununla ilgilenmeye başladılar.

Türk kadınların eğitiminde ve Afrikalı kadınların eğitiminde sistem olarak farklılıklar :

Afrika’da Türkiye’nin eğitimi gibi kadınlar olarak  , bu arkaik kültür kaçmamış gibi. Ama uyanış daha hızlıydı ve Türkiye cömertçe toplumsal kolaylığı kadınları tanımıştır. Fakat Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki kültürel farklılıkların konu üzerinde büyük etkisi var diye düşünüyorum.Bu gerçeği nedeniyle Afrika oldukça iltifat etmiş.

-Daha önce Afrika’daki kadınların eğitimi tercih edilmemekteydi şimdi olduğu gibi. Biz düşündüğümüz  gibi aynı ruhu yoktu .Sebepler :

-Genellikle tüm Afrika bölgelerinde , zaten kırsal kesimde aile ve toplum  çocukların ve gençlerin eğitimindensorumludur.

– kadınlar bilgi ve ilmi anneleritarafından öğreniyordu , onlara yardımcı olmaya çalışıyorken…

– bu sistem sadece kadınların gelecekte iyi eşe ulaşmalarında ve ona iyidavranması sağlamak içindi.

*Şimdi kadınların eğitiminin önemini Afrika toplumu gördü , çünkü :

– Eğitim, kendini değiştirmek için bir güç olarak var, kadınlara sosyal önyargıların üstesinden gelmeleri için yardımcı oluyor, kendi hayatının kontrolünü almaları için ve ev içindeki üreme rolünün ötesinde, kendi içinde bir durumunu ve kimliğini tanımaları için yardımcı oluyor.

– Bence , kadınlar mutlaka bunlardan yararlanmalıdır, Kadınlara eğitimde fırsat eşitliği vermek gerek , kadınlar gelecekte Afrika umududur.

* Kadınların eğitimi çok imkanlar getiriyor, çünkü eğitimli bir kadın çok şanslıdır, vakıf dernek olarak ülkesi için çok faydalı olabilir.

Yinede ,kadınlar toplumun ortasında çok önemli bir rol oynamaktadır , toplumun gelişmesi için eğitimli ve sosyalist kadınlar bulmamız gerekir.

*  Afrikalı kadınlar, daha iyi deneyim sağlamak için, yurtdışında eğitim almak zorunda kalır , bu nedenle hemen ve hızlıca Afrika’da Sosyal Kalkınma için faydalı oluyor.

* Şimdiye kadar Afrika’da topluluklar vardı , kadınların eğitiminin önemine inanmıyor  , ancak artıkkadınların eğitimi geliştirmek için , bunları yapmak gerektir :

-Cinsiyetler arasında eğitimde fırsat eşitliği.

-Bu konu için , Uluslararası sözleşme  ayarlanmak ve uygulamak.

– Kadınlar herhangi  eğitim alanlarında uzmanlaşmalıdır ( Bilimsel , sosyokültürel ve siyasal….vb  )

Afrikalı kadınların eğitiminin önündeki temel engeller :

*Eğitime engellerden birinin yoksulluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Ardından, kültürün birkaç elemanları engel olur.Bazı ebeveynler istemiyor , çocuklarını okula  göndermeye korkuyoruz. Okul yolu üzerinde “gerçekten çocuk güvenlik sorunu var, çünkü korkuyorlar.

Özellikle küçük kız o sağlanan okulda güvende mi (…)? Bazı inançlar aksine, örneğin , okuma ve yazma öğrenmek lazım , çünkü ilk ayet islam’da “ İKRAA” yani “oku” ;  ama bildiğim kadarıyla birinci engeller kültür unsurları ve güvenlik.

Sonuç olarak :                                   

      Benim araştırmama göre , Afrikalı kadınların eğitimi süresi ile evrimi bir gelişme olmuştur. Geçmişte , Afrikalı kadınların okullaşma oranı  çok düşüktü ve sadece evlilik için yapıldı yapılıyordu, hiçbir sosyal programı yoktu.

Oysa , günümüzde özellikle bütün dünyada  kadınların eğitimi hakkında , birçok uluslararası sözleşmesi yapıldı ;bu nedenle ,Afrika kadınların eğitimi seviyesi  durumunu iyileştirdiğini deneyimi etti . Örneğin : Genel Yorumlar  ; Madde 14.1 No: 2 (a), (b), (c) ve (f) ve Madde 14. 2 (a) ve (c)) İnsan Hakları Afrika Şartı Protokolü Afrika’da Kadın Hakları ve Halkların Hakları . Bu kanun  kadınların eğitimine büyük bir güç verdi…

     Özet olarak , Afrikalı kadınları anlamak ve mücadelelerine katılmak, tekrar onları bekleyen zorluklarda destek olmak için bizim Kıtamızda en iyi eğitim ve öğretim ücretsiz olarak verilmesi gerekir. Okuryazarlık, temel eğitim, öğretim ve öğrenme, mezhep ve kötü belirsizlik ve bilgi ve kaynak eksikliği sıklıkla maruz bir alanda dağıtılan kalmaya devam ediyor.

   Afrikalı kadınlar,  iki çarpışma  aynı amaç için mücadele gerçekleştirmek lazım ,erişim kalite getirmek ve gelecek nesiller için gerçek bir güçlendirme ve sağlıklı sürdürülebilir kalkınma için Afrika’da eğitim öğrenme. Uzun gerçekler eğitime erişim meselesi olduğunu göstermiştir ; zengin ve hassas gruplar her iki cinsiyetin alan çok az ya da kötü erişim vardı vardır. Onlar gerçek kanıtı sadece dinlenmegüçlendirici kadın ve gençlik Afrika’da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak kaliteli eğitim yoluyla olacaktır…

                                       

Yorum yap

Bizi Takip Edin!

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.